Zásady ochrany osobních údajů v internetovém obchodě damskysatnik.cz 


My víme, že ochrana osobních údajů, které nám poskytujete, je velmi důležitá. Proto s nimi zacházíme s veškerou pečlivostí  v souladu s platnou legislativou. Budeme rádi, když se seznámíte, jakým způsobem u nás zpracovávání osobních údajů probíhá, jaké údaje o vás sbíráme a jaká práva můžete uplatnit. Jednoduše tak zjistíte, jak dlouho údaje uchováváme nebo proč to vůbec děláme.


Připravili jsme pro vás rychlý přehled o shromažďovaných údajích.

Pouze ty údaje, které opravdu potřebujeme

Zpracováváme pouze takové údaje, které nezbytně potřebujeme. Patří mezi ně například vaše kontaktní údaje, které vyplňujete v kontaktních formulářích, abychom Vás mohli kontaktovat zpět, když nám napíšete, nebo doručit objednané zboží na zvolenou adresu.

Bezpečnost

Vaše data jsou v bezpečí. Neposkytujeme je třetím osobám, jsou shromažďovány pouze v našem internetovém obchodě damskysatnik.cz.


Pokud se chcete dozvědět více, čtěte následující text:

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Údaje, které zpracováváme opravdu potřebujeme, jinak bychom nemohli poskytovat naše služby. Zpracováváme následující osobní údaje:

 • Kontaktní údaje – především kontaktní adresa, telefon a e-mailová adresa. Díky těmto osobním údajům s vámi budeme moci komunikovat a odesílat objednané zboží.
 • Údaje z prohlížení Cookies. Tyto údaje získáváme od návštěvníků webové stránky damskysatnik.cz

V případě, že budeme chtít zpracovat jiný údaj nebo údaje využít pro jiné účely, než jsou údaje uvedené výše, můžeme tak učinit pouze na základě platně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jste nám poskytli uchováváme internetovém obchodě. Neposkytujeme je žádné třetí osobě. Nepředáváme osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

Zpracovateli osobních údajů jsou:

 • Provozovatel internetového obchodu damskysatnik.cz Jiří Malík, Křehlíkova 1101/46, Brno 627 00, tel.: +420 728 308 509, e-mail: info@damskysatnik.cz, datová schránka: 3sp4d8e, IČ: 02740168
 • Data jsou uložena na našich interních serverech.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo od nás získat potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovány. Pokud vaše údaje zpracováváme, máte právo k nim získat přístup, stejně jako k následujícím informacím:

 • Účel zpracování.
 • Kategorie dotčených osobních údajů.
 • Příjemci, kterým budou nebo byly osobní údaje zpřístupněny.
 • Plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy.
 • Právo požádat správce o opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, či vznést námitku proti tomuto zpracování.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu
 • Získat dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od vás samotných.
 • Právo získat informaci, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
 • Právo získat kopii zpracovaných osobních údajů.

Právo na opravu osobních údajů

Máte právo na to, aby provozovatel internetového obchodu damskysatnik.cz bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Případně doplnil neúplné osobní údaje.

Právo na výmaz osobních údajů

Jako subjekt údajů máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje, které se vás týkají v případě, že:

 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
 • Jako subjekt údajů odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování.
 • Vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování.
 • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
 • Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu EU nebo ČR.
 • Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a další případy stanovení v GDPR.

Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, aby provozovatel internetového obchodu damskysatnik.cz omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

 • Popíráte přesnost osobních údajů na dobu potřebnou k tomu, aby provozovatel internetového obchodu mohl přesnost osobních údajů ověřit.
 • Zpracování údajů je protiprávní, subjekt osobních údajů odmítá jejich výmaz a žádá místo toho o omezení jejich použití.
 • Provozovatel internetového obchodu damskysatnik.cz již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody provozovatele internetového obchodu damskysatnik.cz převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají a které provozovatel internetového obchodu damskysatnik.cz zpracovává z důvodu jeho oprávněného zájmu. Provozovatel internetového obchodu damskysatnik.cz v takovém případě osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami vás, jako subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se vás, jako subjektu osobních údajů týkají a které jste poskytli společnosti provozovatele internetového obchodu damskysatnik.cz, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu provozovatel internetového obchodu damskysatnik.cz, které byly osobní údaje poskytnuty, bránila, a to v případě, že:

 • Zpracování je založeno na souhlasu.
 • Zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se subjekt údajů domnívá, že provozovatel internetového obchodu damskysatnik.cz nezpracovává jeho osobní údaje zákonným způsobem, má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125.

Právo na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

Provozovatel internetového obchodu damskysatnik.cz je povinen oznamovat jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud to subjekt údajů požaduje, provozovatel internetového obchodu damskysatnik.cz informuje subjekt údajů o těchto příjemcích.

Právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí provozovatel internetového obchodu damskysatnik.cz toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud některý z osobních údajů zpracováváme na základě vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat. Nesouhlas se zpracováním osobních údajů je nutné zaslat v písemné formě na e-mailovou adresu info@damskysatnik.cz

Soubory cookie

Informace co jsou to sobory cookie, a proč je užíváme najdete ZDE.

Na koho se obrátit?

Informace o správci osobních údajů:

Firma: Jiří Malík

IČO: 02740168

Sídlo: Křehlíkova 1101/46, Brno 627 00, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

Kontaktní e-mail: info@damskysatnik.cz

Nebyl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Dozorový orgán:

Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů

Sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7

Kontaktní e-mail: posta@uoou.cz

Telefonní číslo: 234 665 125

Luxusní kousky

Nabízíme značkové a luxusní kousky z druhé ruky

Ekologický e-shop

Dejte oblečení druhou šanci, šetřete životní prostředí

Doprava rychle a zdarma

Doručení během 1-2 dnů a při nákupu nad 1 490 Kč zdarma

Denně nové kousky

Každý den pro Vás přidáváme nové zboží

Přidáno do košíku

Vaše nastavení souborů cookie

Nezbytné
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí.

Preferenční
Personalizaci provádíme na základě vámi prohlíženého obsahu. Dále pak upravujeme zobrazovaný obsah podle toho, co vás zajímá.

Statistické
Tyto cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a za pomoci získaných dat pak můžeme zlepšovat zážitek z procházení webu našim zákazníkům.

Reklamní
Tyto cookies jsou využívány reklamními a sociálními sítěmi pro úpravu zobrazovaných reklam tak, aby pro vás byly zajímavé.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zásady používání souborů cookie